;


 

Pod Jedlami Sp. z o.o. realizuje projekt pn. ,, Rozwój i podniesienie konkurencyjności hotelu poprzez wzbogacenie oferty o dostosowaną do zmienionych potrzeb sanitarno – zdrowotnych strefę gastronomiczno - rozrywkową obejmującą wiatę grillową i restaurację z ogrodem zimowym wraz z wprowadzeniem innowacyjnej technologii informacyjno-komunikacyjnej obsługi gości.” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 RPO WSL 2014-2020 r.

Przedmiot projektu: wprowadzenie nowych rozwiązań gastronomiczno-rekreacyjnych oraz innowacji organizacyjnych i marketingowych w obiekcie hotelowym poprzez rozbudowę infrastruktury oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań TIK.

Zakres projektu obejmuje: zaprojektowanie i budowę wiaty grillowej, która jest odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów grupowych, a także znaczny wzrost zainteresowania regionalnymi produktami. Dodatkowym elementem zabudowy będzie tradycyjna wędzarnia. Kontynuacją rozwoju części gastronomicznej obiektu będzie zaprojektowanie i budowa przeszklonej restauracji w formie ogrodu zimowego. Uzupełniającym działaniem będzie zakup i wprowadzenie w pokojach hotelowych interaktywnych urządzeń mobilnych wykorzystujących nowoczesne oprogramowanie do realizacji procesu komunikacji, składania zamówień oraz przekazywania informacji.

Efekty realizacji projektu: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, utrzymanie miejsc pracy oraz zwiększenie zatrudnienia.

Wartość całkowita projektu: 1 230 491,45 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 799 999,62 PLN

Oferty specjalne

Pakiety pobytowe i promocje

Newsletter

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by Pod Jedlami Sp. z o.o., Cieszyńska 23G, 43-170, Łaziska Górne . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved