;

RODO

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO

"REGULAMINU HOTELOWEGO POD JEDLAMI" – od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Pod Jedlami Sp. z o.o. z siedziba w 43-170 Łaziska Górne, ul. Cieszyńska 23G, adres e-mail: rezerwacja@podjedlami.pl (dalej jako „ADO”).
 2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Wacław Knura, z którym można się skontaktować pod adresem 43-170 Łaziska Górne, ul. Cieszyńska 23G, adresem mailowym: zarzad@kwiecienipartnerzy.pl,
 3. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr Pesel,  telefonu, adresu e-mail,   zostały pozyskane bezpośrednio od osoby której dotyczą lub od opiekuna prawnego ( rodziców) sprawujących bezpośrednią władzę nad małoletnim.
 4. Dane osobowe Gości hotelowych przetwarzane będą w celach związanych z zarządzaniem hotelem takich jak rezerwacja pokoi, prowadzenie ewidencji Gości, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie hotelu oraz na parkingu, subskrypcji do newslettera lub marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust 1 pkt a), b), f), zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy hotelu, instytucje wspierające nas w wykonywaniu naszych zadań, z którymi podpisana jest odpowiednia umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. policja).
 6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez  aż do momentu wniesienia sprzeciwu.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do sowich danych osobowych i/lub danych osobowych swoich dzieci, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych.
 8. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych bez podania przyczyny, ponieważ jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy przetwarzane dane wykorzystywane są do celów innych niż wskazane.
 9. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.  Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji usługi hotelowej.
 12. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Oferty specjalne

Pakiety pobytowe i promocje

Newsletter
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij